Deze website wil informeren over De HoningRaad te Breda.
Centrum voor leven met en na kanker.

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Informeer altijd naar de laatste correcte informatie.

Genoemde stichting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De sites waar naar gelinkt wordt vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de externe organisaties of groepen die deze sites (laten) beheren.
Mocht je opmerkingen hebben over de inhoud van zo'n site, maar je krijgt geen of een onbevredigende reactie van hun webmaster, dan kun je dat ons laten weten. Wij zullen je opmerking dan serieus behandelen en eventueel onze link naar de bewuste site verwijderen.