Alle activiteiten die de Honingraad ontplooit, kosten natuurlijk geld.

Als zelfstandige organisatie is de stichting volledig aangewezen op giften, legaten en donaties. Deze zijn, hoe groot of klein ook, meer dan welkom!

Omdat Stichting De Honingraad erkend is als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ook over erfenissen en schenkingen hoeven geen successie- of schenkingsrechten te worden betaald.
 

Mocht je een schenking willen doen,
dan kun je deze overmaken op
IBAN NL13 RABO 0168810085
ten name van Inloophuis De Honingraad.

Het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, toets of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de meer dan 600 Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Je weet dan zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld.

Vrienden van de Honingraad zijn mensen die de Honingraad een warm hart toedragen en ons maandelijks of jaarlijks steunen met een vast bedrag.

Als vriend ontvang je onze nieuwsbrief en word je op de hoogte gehouden van de activiteiten die wij organiseren.

Meer informatie over vrienden...