Een klacht indienen

 

Wanneer er binnen de Honingraad iets gebeurt wat voor u niet acceptabel is, gaan we graag daarover met u in gesprek.

We vragen u om eerst het gesprek aan te gaan met de persoon die direct betrokken is bij wat er is gebeurd.
Bespreek wat u dwars zit en probeer samen tot een goed gesprek en oplossing te komen.
Mocht dit om wat voor reden niet haalbaar zijn of u bent hier niet tevreden over, dan kunt u natuurlijk een klacht indienen via de coördinator. U kunt erop vertrouwen dat uw klacht serieus genomen wordt en we er respectvol en met aandacht mee omgaan.
 

De Honingraad hanteert een klachtenprocedure die u hieronder kunt downloaden.

Voor het indienen van een klacht kunt u eventueel gebruik maken van het klachtenformulier.
Dit kunt u persoonlijk afgeven bij de coördinator of via mail sturen aan coordinator@honingraad.nl.
Deze neemt dan binnen tien werkdagen contact met u op.