De Honingraad draait door de inzet van onze vrijwilligers. Mensen die bij ons werken, doen dat omdat ze zich betrokkenen voelen bij mensen met kanker, hun naasten en de filosofie van de Honingraad.


Het betalingsbeleid is dat alle vrijwilligers in de Honingraad onbetaald hun werk uitvoeren.
Alleen de coördinator is in betaalde dienst.
 

Om goede activiteiten te organiseren en om echt een luisterend oor te bieden, stellen wij hoge eisen aan onze mensen.
Werken bij De Honingraad is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Samenstelling Coördinatie Team Honingraad

  • Susan Lambeck, coördinator

  • Carolien van Gestel, notulist, secretaris

  • Karin Smits, coördinator activiteiten

  • Angeliek Vermeulen, coördinator vrijwilligers

Samenstelling Bestuur Honingraad

  • Dhr. drs. J.M.L. (Hans) Ensing, voorzitter

  • Dhr. drs. L.W.M. (Leon) de Zwart, penningmeester

  • Mevr C. (Carolien) van Gestel, notulist, secretaris

  • Mevr. drs. R.L.L.T. (Rianne) Janssen, bestuurslid

  • Dhr. R.P.W. (Rob) Kremers, bestuurslid

Bestuurlijke documenten: