Wat is de HoningRaad?

De HoningRaad is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, een centrum voor leven met en na kanker.

Wat doet de HoningRaad?

Naast het geven van een luisterend oor en lotgenotencontact organiseert de HoningRaad activiteiten onder andere op het kunstzinnig vlak, bewegen en ontspanning.

Is een verwijzing van de huisarts nodig?

Nee, voor het bezoeken van de HoningRaad en deelname aan de activiteiten is geen verwijzing nodig.

Kun je zonder afspraak de HoningRaad bezoeken?

Ja, gedurende de openingstijden kun je zonder afspraak binnen lopen. Je wordt ontvangen door een van onze gastvrouwen of gastheren.

Bij wie kan ik "mijn" verhaal kwijt?

Je kunt jouw verhaal kwijt aan de gastvrouwen of gastheren maar ook bij lotgenoten en alleen maar als je dat wilt. Ben je er nog niet aan toe om je verhaal te vertellen, dan kun je je bij ons ook heerlijk ontspannen. In ons huis maar vooral ook tijdens de activiteiten wordt er gelukkig ook heel veel gelachen.

Kan ik ook nog komen als het langer geleden is dat ik kanker heb gehad?

Ja, jij bent altijd van harte welkom. Je bepaalt wanneer je bij de HoningRaad wilt komen.

Is de HoningRaad er ook voor mensen die zelf geen kanker hebben?

Indien je een naaste, nabestaande of mantelzorger bent van een kankerpatiënt, ben je ook van harte welkom.

Is het niet vervelend al die verhalen van lotgenoten aan te horen?

Er heerst bij de HoningRaad geen beladen sfeer. Natuurlijk is wel eens iemand verdrietig, maar veel wordt er over andere dingen gepraat dan over kanker. Gelukkig wordt er ook regelmatig gelachen.

Ik ben niet zo'n prater. Moet ik bij de HoningRaad over mijn ziekte praten?

Jij bepaalt zelf of je wel of niet over je ziekte praat. Wij zullen altijd een luisterend oor voor je zijn.

Liggen er zieke mensen bij de HoningRaad?

Nee, de Honingraad is geen ziekenhuis of hospice.

Wat kan ik doen bij de HoningRaad?

Je kunt meedoen in een activiteitengroep zoals speksteen bewerken, schilderen, bridgen, yoga, Nordic walking en nog vele andere activiteiten.Alle activiteiten staan op deze website.

Moet ik zelf materialen meebrengen om aan een activiteit mee te doen?

Nee, de activiteitenbegeleiders zorgen voor de materialen. Bij bewegingsactiviteiten trek je kleding aan waarin je je gemakkelijk voelt.

Ik wil Nordic Waking wel eens proberen. Moet ik dan eigen stokken hebben?

Nee, om uit te proberen of Nordic Walking iets voor jou is, kunt je gebruik maken van de stokken van de HoningRaad.

Ik weet niet goed welke activiteit het beste bij mij past. Hoe kan ik mij oriënteren?

Je kunt vrijblijvend gratis 1 proefles nemen om kennis te maken met een activiteit.
Voor Nordic Walking is voorafgaand een gesprek met de trainer nodig over je conditie en vaardigheden.

Ik ben helemaal niet creatief. Kan ik dan toch naar de HoningRaad gaan?

Jij bent sowieso altijd welkom bij de HoningRaad, voor een kop koffie of thee of voor een goed gesprek.

Zijn er ook lotgenotengroepen?

Het contact met lotgenoten vindt vooral plaats tijdens de activiteiten. Er zijn geen groepen voor mensen met dezelfde soort kanker. Wel houden de “Stoma-vereniging” en de “Prostaatkankerstichting” bij ons hun bijeenkomsten.

Moet ik betalen om bij de HoningRaad binnen te komen?

Nee, het inlopen is gratis, evenals het kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard altijd welkom.

Zijn er kosten verbonden aan de activiteiten?

Ja, voor deelname aan een activiteit betaal je een kleine bijdrage ter bestrijding van de onkosten. Hieruit worden onder andere de materialen betaald.

Worden de vrijwilligers van de HoningRaad betaald?

De HoningRaad is een organisatie van onbetaalde vrijwilligers. Niemand wordt dus betaald.

Hoe kan de HoningRaad financieel bestaan?

De HoningRaad is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van particulieren en bedrijven en ontvangt geen subsidie. Iedereen kan een "vriend van de HoningRaad" worden. Hij of zij schenkt dan periodiek een gift naar keuze.

Hebben jullie artsen of verpleegkundigen in dienst?

Nee, die hebben wij niet. De vrijwilligers zijn in het algemeen geen beroepskrachten. Wel worden zij regelmatig geschoold.

Bieden jullie psychologische hulp?

Indien u behoefte heeft aan psychologische hulp dan kan de HoningRaad hierin een rol spelen. Je dient allereerst een verwijsbrief van je huisarts te hebben.
Psychologen en therapeuten van de organisatie "1nP" geven in het huis van de HoningRaad behandelingen specifiek voor onze doelgroep. De kosten lopen via de ziektekostenverzekeraar.

Kunnen ook kinderen bij de HoningRaad komen?

Een kind kan in de knoop komen, wanneer een van de ouders kanker heeft. Professionele hulp voor kinderen loopt via Jeugdzorg. Wel is er een groep jonge mensen, die als middelbare scholieren bij de Honingraad samen kwamen. Nu verlopen de contacten vooral via de sociale media. De groep wordt begeleid door vrijwilligers van de HoningRaad. Er wordt onderzocht of er voor kinderen in het basisonderwijs en in het middelbaar onderwijs activiteiten kunnen worden ontplooid. Meldt je, als een van je kinderen hiervoor belangstelling heeft.

Kan je ook fysiotherapie bij jullie krijgen?

Een zelfstandige fysiotherapeute huurt bij de HoningRaad een ruimte. Zij behandelt hier patiënten met een kanker gerelateerde aandoening, zoals oedeemtherapie.Inlichtingen zijn te verkrijgen via de HoningRaad.

Komen jullie ook aan huis?

Nee, voor thuishulp kun je elders terecht.