Wat is de Honingraad?

De Honingraad is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, een centrum voor leven met en na kanker.

Wat doet de Honingraad?

Naast het geven van een luisterend oor en lotgenotencontact organiseert de Honingraad activiteiten onder andere op het kunstzinnig vlak, bewegen en ontspanning. Je vindt alle activiteiten in het activiteitenoverzicht.

Is een verwijzing van de huisarts nodig?

Nee, voor het bezoeken van de Honingraad en deelname aan de activiteiten is geen verwijzing nodig.

Kun je zonder afspraak de Honingraad bezoeken?

Ja, gedurende de openingstijden kun je zonder afspraak binnen lopen. Je wordt ontvangen door een van onze gastvrouwen of gastheren.

Bij wie kan ik "mijn" verhaal kwijt?

Je kunt jouw verhaal kwijt aan de gastvrouwen of gastheren maar ook bij lotgenoten en alleen maar als je dat wilt. Ben je er nog niet aan toe om je verhaal te vertellen, dan kun je je bij ons ook heerlijk ontspannen. In ons huis maar vooral ook tijdens de activiteiten wordt er gelukkig ook heel veel gelachen.

Kan ik ook nog komen als het langer geleden is dat ik kanker heb gehad?

Ja, jij bent altijd van harte welkom. Je bepaalt wanneer je bij de Honingraad wilt komen.

Is de Honingraad er ook voor mensen die zelf geen kanker hebben?

Indien je een naaste, nabestaande of mantelzorger bent van een kankerpatiënt, ben je ook van harte welkom.

Is het niet vervelend al die verhalen van lotgenoten aan te horen?

Er heerst bij de Honingraad geen beladen sfeer. Natuurlijk is wel eens iemand verdrietig, maar veel wordt er over andere dingen gepraat dan over kanker. Gelukkig wordt er ook regelmatig gelachen.

Ik ben niet zo'n prater. Moet ik bij de Honingraad over mijn ziekte praten?

Jij bepaalt zelf of je wel of niet over je ziekte praat. Wij zullen altijd een luisterend oor voor je zijn.

Liggen er zieke mensen bij de Honingraad?

Nee, de Honingraad is geen ziekenhuis of hospice.

Wat kan ik doen bij de Honingraad?

Je kunt meedoen in een activiteitengroep zoals schilderen, bridgen, yoga,  en nog vele andere activiteiten.Alle activiteiten staan op deze website.

Moet ik zelf materialen meebrengen om aan een activiteit mee te doen?

Nee, de activiteitenbegeleiders zorgen voor de materialen. Bij bewegingsactiviteiten trek je kleding aan waarin je je gemakkelijk voelt.

Ik wil Nordic Waking wel eens proberen. Moet ik dan eigen stokken hebben?

Nee, om uit te proberen of Nordic Walking iets voor jou is, kunt je gebruik maken van de stokken van de Honingraad. Er  is op dit moment geen groep.

Ik weet niet goed welke activiteit het beste bij mij past. Hoe kan ik mij oriënteren?

Je kunt vrijblijvend gratis 1 proefles nemen om kennis te maken met een activiteit.
 

Ik ben helemaal niet creatief. Kan ik dan toch naar de Honingraad gaan?

Jij bent sowieso altijd welkom bij de Honingraad, voor een kop koffie of thee of voor een goed gesprek.

Zijn er ook lotgenotengroepen?

Ja, er zijn diverse groepen voor lotgenoten, waarin je onder begeleiding van een deskundige met elkaar in gesprek gaat, ervaringen deelt en tips uitwisselt. Vaak worden deze bijeenkomsten georganiseerd samen met een patiëntenvereniging, zoals de Borstkankervereniging, Stomavereniging, Stichting Hematon en de Prostaatkankerstichting.

Moet ik betalen om bij de Honingraad binnen te komen?

Nee, het inlopen is gratis, evenals het kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard altijd welkom.

Zijn er kosten verbonden aan de activiteiten?

Ja, voor deelname aan een activiteit betaal je een kleine onkostenvergoeding. Hieruit worden onder andere de materialen betaald.

Worden vrijwilligers van de Honingraad betaald?

De Honingraad is een organisatie met onbetaalde vrijwilligers. Bij onze organisatie is een betaalde coördinator in dienst. Deze wordt betaald uit subsidiegelden van de KWF.

Hoe kan de Honingraad financieel bestaan?

De Honingraad is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van particulieren en bedrijven en ontvangt geen subsidie. Iedereen kan een Vriend van de Honingraad worden.

Hebben jullie artsen of verpleegkundigen in dienst?

Nee, die hebben wij niet. De vrijwilligers zijn in het algemeen geen beroepskrachten. Wel worden zij regelmatig geschoold.

Bieden jullie psychologische hulp?

Bij de Honingraad bieden we geen formele zorg. Voor psychologische hulp kun je het beste naar je huisarts gaan. Die kan een verwijsbrief geven voor bijvoorbeeld een psycholoog.
De Honingraad heeft wel contact met psychologen van de organisatie 1nP. We kunnen je in contact brengen met deze psychologen.

Kunnen ook kinderen bij de Honingraad komen?

Wanneer een van je ouders of iemand anders in je omgeving kanker heeft, is dat heel heftig. Professionele hulp voor kinderen loopt via Jeugdzorg. Er wordt binnen de Honingraad bekeken of er voor kinderen in het basisonderwijs en in het middelbaar onderwijs activiteiten kunnen worden opgestart. Heb je hier belangstelling voor, stuur ons dan een e-mail via welkom@honingraad.nl

Kan je ook fysiotherapie bij jullie krijgen?

Zelfstandige fysiotherapeuten van BrederRaad horen bij de Honingraad een praktijkruimte. Zij behandelen onder andere patiënten met aan kanker gerelateerde aandoening, zoals oedeemtherapie. Bij de HoningRaad kun je een folder van BrederRaad meenemen.

Komen jullie ook aan huis?

Nee, onze activiteiten vinden allemaal plaats in ons centrum.

Kan ik vrijwilliger worden?

Natuurlijk! We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen die iets willen betekenen voor mensen die geraakt zijn door kanker. Je vindt onze vacatures op deze website of neem vrijblijvend contact op om koffie te komen drinken.

Kan ik bij jullie een ruimte huren?

Je kunt bij onz het atelier of de yogaruimte huren tegen een onkostenvergoeding. Om te reserveren kun je mailen naar welkom@honingraad.nl