Vrienden

De Honingraad Breda is afhankelijk van donaties en sponsoring. Wij zijn dankbaar voor iedere gift.

Je kunt ons financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken naar onze rekening:
    IBAN NL13 RABO 0168810085
    ten namen van inloophuis de Honingraad, onder vermelding van 'donatie'.


Omdat Stichting De Honingraad erkend is als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

hoe kun jij ons helpen?   

Vriend worden

Vrienden van de Honingraad
zijn mensen die de Honingraad een warm hart toedragen en ons maandelijks of jaarlijks steunen met een vast bedrag.

 

Ook jij kunt vriend worden. Dit kan door het invullen van de machtigingskaart.
Je vindt die in de folder die we in ons inloophuis voor je hebben klaar liggen, je de machtiging op deze pagina ook downloaden.
 

Contactformulier donatie

je naam *
je telefoonnummer *
je e-mailadres *
je bericht *
je IBAN (eventueel)

naar administratie@honingraad.nl

Bedrijfsvrienden

Het is ook mogelijk Bedrijfsvriend van de Honingraad te worden.

U bent Bedrijfsvriend van De HoningRaad indien u ons voor minimaal drie jaar steunt met een bedrag per jaar van € 250,- of een veelvoud daarvan.
De overeenkomst wordt bekrachtigd door het ondertekenen van een contract door beide partijen.


Onze coördinator vertelt er graag alles over.