Samenstelling Bestuur Honingraad

 • Dhr. ir. M.L.T. (Mart) Dircks, voorzitter
 • Dhr. drs. W.C.M. (Wim) Sluijter, penningmeester
 • Mevr. drs. M. M. (Monique) Maas, bestuurslid. Directeur behandeling en begeleiding bij Surplus.
 • Mevr. drs. R.L.L.T. (Rianne) Janssen, bestuurslid. Huisarts in Breda (Heusdenhout).
    


Bestuurlijke documenten:
  

Samenstelling Management Team Honingraad

 • Rob Koster, directeur
 • Ben Kerkhof, intern directeur
 • Karin Smits, activiteitencoördinatie
 • Huib Dieleman, communicatieteam, ict en onderhoud
 • Ine van Gorkom-van Lith, vrijwilligerscoördinatie