Alle activiteiten die de Honingraad ontplooit, kosten natuurlijk geld.
Als zelfstandige organisatie is de stichting volledig aangewezen op giften, legaten en donaties.
Deze zijn, hoe groot of klein ook, meer dan welkom!

Omdat Stichting De Honingraad erkend is als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)
is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Ook over erfenissen en schenkingen hoeven geen successie- of schenkingsrechten te worden betaald.

Mocht je een schenking willen doen, dan kun je deze overmaken op IBAN NL13RABO0168810085 ten name van Inloophuis De Honingraad.