De Honingraad draait door de inzet van onze vrijwilligers. Mensen die bij ons werken, doen dat omdat ze zich betrokkenen voelen bij mensen met kanker, hun naasten en de filosofie van de Honingraad.

Het betalingsbeleid is dat alle vrijwilligers in de Honingraad onbetaald hun werk uitvoeren.

In januari start een coördinator, die nieuwe functie zal wel betaald zijn.

Om goede activiteiten te organiseren en om echt een luisterend oor te bieden, stellen wij hoge eisen aan onze mensen.
Werken bij De Honingraad is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Momenteel hebben wij een vacature voor:

Gastvrouw of gastheer...

Samenstelling Bestuur Honingraad

  • Dhr. drs. J.M.L. (Hans) Ensing, voorzitter
  • Dhr. drs. L.W.M. (Leon) de Zwart, penningmeester
  • Mevr. drs. R.L.L.T. (Rianne) Janssen, bestuurslid
  • Dhr. R.P.W. (Rob) Kremers, bestuurslid


Bestuurlijke documenten:


Samenstelling Coördinatie Team Honingraad

  • Susan Lambeck, coördinator
  • Ben Kerkhof, coördinator intern
  • Karin Smits, coördinator activiteiten
  • Angeliek Vermeulen, coördinator vrijwilligers