Viering 20 jaar Honingraad
Op vrijdag 1 juni werd in de tuin van de Honingraad het 20 jarig bestaan gevierd. Gasten, vrijwilligers en relaties kwamen bij elkaar voor ontmoeting en een heerlijke lunch. Ieder werd ontvangen met koffie of thee en een passend feestgebakje.

Rob Koster, de directeur, opende het feest met het verwelkomen van alle aanwezigen en in het bijzonder de eregasten. Hij noemde Betten Rouppe van der Voort, die het initiatief nam om de Honingraad op te richten, samen met o.a. Mary Spierenburg, Ook noemde hij Wim Heijliger, lange tijd directeur en bestuurslid, Miriam Haagh, (opnieuw) wethouder in Breda en Peter van der Velden, oud-burgemeester van Breda. Rob prees en dankte het jubileumcomité voor het organiseren van dit feest.

Na Rob spraken de voorzitter van het bestuur van de Honingraad Mart Dircks en Miriam Haagh.

Mart sprak de wens uit dat de Honingraad ondersteuning zou kunnen krijgen vanuit de overheid, de gemeente. Ook noemde hij het initiatief van het Amphia ziekenhuis en de Honingraad samen om jong volwassenen met kanker bij elkaar te brengen. Dit lotgenotencontact, samen met deskundigen, is vooral gericht op het bespreken van praktische zaken waar werkenden en hun partners en gezinnen tegenaan lopen wanneer kanker in het spel is.

Uit de toespraak van de wethouder bleek dat zij directe ondersteuning niet in het vooruitzicht kan stellen. Zij draagt de Honingraad een warm hart toe. Zij wil, waar mogelijk, de Honingraad blijven helpen in de informele sfeer, zoals ze dat enkele jaren geleden deed bij het verkrijgen van de traplift.

Hierop werd een toast uitgebracht, met de wens dat de Honingraad nog geruime tijd zijn functie kan uitoefenen ten behoeve van alle mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden.

De laatste spreker, Rien de Bruin, teamcaptain van het team Honingraad bij de SamenLoop voor Hoop, vroeg aandacht voor dit evenement, dat op 9 en 10 juni 2018 plaats vindt. Met deze 24 uurs wandelestafette wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker via het KWF en voor een deel ook ten behoeve van de Honingraad.

De lunch die volgde was fantastisch verzorgd door het jubileumcomité. Aan lange tafels in de tuin werd heerlijk gegeten en het was erg gezellig.

Die gezelligheid werd verhoogd door het muzikale optreden van de jazzband Sin City Seven met muziek in de stijl van New Orleans en van het trio Vankelderen, Sabine Renshof zang, begeleid door twee gitaristen.

Tegen het einde van het feest vielen er wat druppeltjes, maar die hebben de feestvreugde niet kunnen verstoren.

Het was een feest om met plezier aan terug te denken. Dank aan ieder die zich heeft ingezet om dit te bereiken.

Op naar een volgend jubileum!