Basistraining gastvrouwen/-heren

De basistraining voor gastvrouwen en gastheren van de Honingraad werd tot vorig jaar intern geregeld. In januari 2018 werd bij De Honingraad voor het eerst deze training verzorgd door een trainster van IPSO voor gastvrouwen en gastheren van verschillende inloophuizen, waaronder vier nieuwe gastvrouwen van de Honingraad.

(IPSO is de koepelorganisatie van Inloophuizen en psycho-oncologische centra.)

Een van de deelneemsters, Ludy Peeters, heeft een mooi verslag geschreven, dat met haar toestemming integraal bij dit artikel is gevoegd. Dank daarvoor.

Training:     IPSO Basistraining, trainingsdata     12-1, 19-1 en 26-1-2018

Deelnemende Inloophuizen:                    
De Honingraad Breda, Heliantus Dordrecht, De Blauwe Anemoon Gorinchem, Poppy’s Oosterhout

 Trainer:      Henriëtte van Amerongen


Op bovengenoemde data hebben een aantal personen van bovengenoemde inloophuizen de IPSO basistraining gevolgd. Ik schrijf dit verslag namens de groep.

Ik wil beginnen met mijn complimenten te maken aan de wijze waarop Henriëtte deze training heeft gegeven. Ze is helder in haar uitleg en bewoordingen (Heldere Henriëtte), ze wisselt de theorie af met praktijk en om de hersenen op te peppen doet ze tussendoor wat activiteiten/spellen. De rollenspellen worden in groepjes van 2, 3, hooguit 4 personen uitgevoerd, wat een beschermd gevoel geeft. Op haar eigen wijze weet ze iedereen te betrekken bij de training, geeft ze een ieder het gevoel er toe te doen en verdeelt ze haar aandacht vakkundig over de deelnemers. Ik vind het een erg leuke, interessante en zinvolle training.

Er zijn veel verschillende onderwerpen behandeld. Communicatie was een belangrijk onderwerp. Hoe benader je de gast, hoe krijg je de gewenste informatie van de gast, hoe is de lichaamstaal van gast en gastvrouw/-heer, luisteren-samenvatten-doorvragen, hoe rond je gesprekken af?

Welke valkuilen kan je tegenkomen in je werk als gastvrouw/-heer? Hoe ga je om met overlijden van gasten? Hoe ga je om met onderwerpen waar je als gastvrouw/-heer heel anders over denkt dan de gast zoals bijvoorbeeld geloof, alternatieve geneeswijzen, diëten enz.? Hoe zorg je er voor dat je emotioneel niet te veel betrokken raakt of problemen van een gast mee naar huis neemt?

Ook werd aandacht besteed aan informatieoverdracht m.b.t. feiten en fabels over kanker, welke stadia doorstaan de meeste patiënten, welke manieren van verwerken zijn er en hoe kan je ze herkennen?

Een ander belangrijk onderwerp was: hoe zorgen wij als vrijwilligers voor elkaar? Hoe houden we het werk leuk? Door elkaar goed te leren kennen, door de taken eerlijk te verdelen, door dingen te bespreken.

Het was erg prettig dat we de training volgden met gastvrouwen/-heren uit verschillende inloophuizen. Hierdoor kreeg je inzicht in hoe andere huizen dingen aanpakken, welke activiteiten zij hebben, welke protocollen ze hanteren. Ideeën̈n en ervaringen uitwisselen!

Door de vrijwilligers van De Honingraad werden we verwend met iedere keer wat lekkers bij de koffie. In de middagpauze werden we door De Honingraad getrakteerd op een uitgebreide lunch met verse broodjes, verschillende soorten broodbeleg en een warme hap zoals soep, een pasteitje, worstenbrood enz. Super geregeld! Ik kan deze training iedereen aanraden. Je kunt hem toepassen in je werk als vrijwilliger in het inloophuis, en zeker ook daarbuiten in je privé́leven of je carrière.

Henriëtte (IPSO) bedankt voor de training en De Honingraad bedankt voor de gastvrijheid! Met vriendelijke groet,

Ludy Peeters
Inloophuis Poppy’s Oosterhout

De deelnemende gastenvrouwen van de Honingraad hebben in korte interviews voor dit artikel hun eigen accenten naar voren gebracht. Zo vonden zij het heel prettig dat de trainster persoonlijke aandacht had voor elke cursist. Ieder werd, met eigen achtergrond en ervaring, gewaardeerd. In de rollenspelen werd steeds geoefend vanuit het gezichtspunt van de gast en het gezichtspunt van de gastvrouw/-heer.

In de aandachtspunten voor elk gesprek werkte de trainster met leuke “ezelsbruggetjes”, zoals:

NIVEA:            Niet invullen voor een ander!

LSD:                Luisteren, samenvatten, doorvragen.

OEN:               Open, eerlijk en nieuwsgierig.

Door het vergelijken van de werkwijzen in de diverse inloophuizen kwamen ook vragen naar voren over het hebben van allerlei afspraken of protocollen in ons eigen huis. Deze vragen krijgen bij de Honingraad zeker een vervolg. Het Communicatie Team is op dit moment bezig met het controleren van alle afspraken en protocollen die op papier staan. Daarnaast wordt gekeken of er mondelinge afspraken of stilzwijgende zaken zijn, die nog vastgelegd moeten worden.

Alle vier de gastvrouwen kijken met plezier en voldoening terug op de training. Ze vonden de cursus heel nuttig voor hun werk als gastvrouw bij de Honingraad. Ze complimenteren de trainster Henriëtte voor haar inzet en werkwijze.

Alle bij deze training betrokken medewerkers van de Honingraad hebben met plezier aan dit project gewerkt. Het is voor herhaling vatbaar.