Zomerborrel vrijwilligers met wisseling voorzitter van het bestuur

Vrijdag 24 juni kwamen we samen voor onze zomerborrel. Het in een grotere groep elkaar ontmoeten kan gelukkig weer na de covid periode. We waren blij met de opkomst van ongeveer de helft van onze vrijwilligers en tegelijkertijd bedroefd door het wegblijven van de andere helft, zij het vaak met een te respecteren reden.

De borrel stond ook in het teken van het afscheid van 2 vrijwilligers. Rob Koster, onze directeur, noemde als eerste Suzanne Belderbos. Zij was ongeveer 8 jaar gastvrouw op dinsdag. Daarnaast heeft Suzanne vele jaren gezorgd voor onze koffie, die ze gratis mocht ophalen bij AH - Brabantplein. Helaas kon Suzanne niet komen door ziekte (covid). De traditionele knoop zal binnenkort bij haar worden gebracht.

Daarna plaatste Rob onze scheidende voorzitter Mart Dircks in het middelpunt. Mart was bijna 14 jaar bestuurslid. Vanaf november 2016 was hij voorzitter. Mart werd gekenschetst als een rustige, maar besliste voorzitter. Tevens was Mart vrijwel elke vrijwilligersbijeenkomst present. Ook kwam hij soms langs voor een praatje. Zijn betrokkenheid bij de vrijwilligers is door hen altijd zeer gewaardeerd. Mart kreeg uiteraard ook de traditionele knoop en een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Truus.

Mart geeft op 1 september officieel de hamer over aan Hans Ensing, die zich kort voorstelde. Hans heeft als bestuurder brede ervaring in de gezondheidszorg, o.a. als bestuursvoorzitter van het Bravis ziekenhuis. Hij hoopt de lijn van Mart voort te zetten.

Na het officiële deel gingen we met zijn allen door met de onderlinge ongedwongen gesprekken, onder het genot van een hapje en een drankje.