Bezoek leerlingen Curio Prinsentuin

Bezoek leerlingen Curio Prinsentuin bij Honingraad


Maandagmiddag 27 januari kwamen 12 leerlingen van de afdelingen zorg en groen met twee docenten op bezoek bij de Honingraad. Hun bezoek maakt onderdeel uit van hun programma om zich te oriënteren op een vervolgopleiding.

Zij werden ontvangen met een drankje en iets lekkers, gebakken door huismeester Sjef. In zijn welkomwoord vroeg gastheer Rien de Bruin of de leerlingen in de naaste familie bekend waren met kanker. Helaas gold dat voor alle leerlingen. De meesten wisten dit niet van elkaar. Hierna werd de groep in tweeën gedeeld.

Zes leerlingen gingen met hun docent naar het atelier waar ze werden ontvangen door Arny Otten, de begeleidster van de schildergroep. Zij kregen daar informatie over het doel en het werken van de groep. Leerlingen konden ook zelf meedoen en enkelen maakten daarvan gebruik.

De andere groep kreeg van Rien een inleiding over het doel en de werkwijze van de Honingraad. Rien illustreerde zijn verhaal aan de hand van de brochure van de Honingraad. In beide groepen was er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na een half uur vond wisseling plaats van de groepen.

De middag werd met alle leerlingen afgesloten in de huiskamer. Rien ging hier nogmaals in op lotgenotencontact. De leerlingen hebben dit vanmiddag ervaren in de schildergroep. Rien wees hen op de mogelijkheid die zij nu ook zelf in de klas hebben tot lotgenotencontact. Uit het dankwoord van de begeleider bleek dat zij allen het bezoek heel erg op prijs hebben gesteld.

De foto’s werden deze middag gemaakt door Nima, onze stagiaire, die zelf ook leerlinge is van Curio.


.