Boeimeer bloeit

Honingraad bij Boeimeer Bloeit


Evenals vorige jaren was de Honingraad met een stand aanwezig bij de buurtmanifestatie Boeimeer Bloeit. Allerlei organisaties die (ook) in Boeimeer actief zijn presenteerden zich op zaterdag 22 september, zoals de wijkraad, de Zonnebloem, een praktijk van fysiotherapeuten, een masseuse, het zwembad, de tennisclub, de gemeente en het waterschap. Voor de kinderen was er een circuit van spelletjes, er waren circusvoorstellingen en springkussens. Voor de volwassenen was er een terras met hapjes en drankjes. Het was gezellig, al was het jammer dat er in de loop van de middag steeds meer buien overtrokken.

Voor de Honingraad was het een effectieve dag. Door de diverse gesprekken bij de stand hebben we de Honingraad meer bekendheid kunnen geven. Sommige passanten kenden de Honingraad, zoals de heer die vertelde dat zijn inmiddels overleden vrouw heel veel steun bij de Honingraad had ondervonden. Anderen kenden de naam of het huis van het langsrijden. Zij waren verbaasd dat er zoveel activiteiten plaatsvonden en dat wij als organisatie zonder subsidie zoveel mensen konden bereiken en helpen. Ons (nieuwe) magazine bleek een uitstekend middel te zijn om de mensen te informeren.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, mede door de gastvrouwen en gastheer die aanwezig waren.