Cultuurgroep bezoekt BredaPhoto


Cultuurgroep bezoekt Breda Photo

Het begint traditie te worden dat de Cultuurgroep van de Honingraad een bezoek brengt aan Breda Photo. Op vrijdagochtend 5 oktober verzamelden we bij het voormalig Bredaas Museum aan de Parade. Hier bevindt zich ook de festivalwinkel met een keur aan fotoboeken en artikelen die bij het festival horen.

We werden rondgeleid door Marian, die als vrijwilligster van Breda Photo hiervoor de opleiding kreeg. Zij is bekend met de Honingraad. Zij gaf ons hierdoor de gelegenheid tot een koffiepauze tijdens de rondleiding, iets dat voor onze gasten heel welkom was.

De tocht begon op de binnenplaats van het gebouw met de keuze van de Fotograaf des Vaderlands. Zij gaf daar uitleg bij het thema van het festival “To Infinity and Beyond” en over de bijzondere keuzes die de Fotograaf des Vaderlands gemaakt heeft.

De tocht werd vervolgd in het gebouw en na de pauze buiten op het terrein van het Chassépark. Ieder van de fotografen geeft zijn of haar eigen kijk op het door haar of hem gekozen thema. Zo is vastgelegd hoe wij onze herinneringen opslaan in bibliotheken en datacentra. Bijzondere tropische kikkers, waarvan soms maar één of enkele exemplaren bekend zijn worden bewaard in een speciaal opvangcentrum. De wetenschap komt in beeld, maar ook de kwalijke gevolgen van oprukkende woestijnen en plastic soep in de oceanen. We zagen Iraanse dames in traditionele klederdracht met moderne hulpmiddelen en paspoppen met uit Afrika met gelijkende vormen en kleuren die passen bij het land.

Het mooie weer droeg zeker bij aan de goede sfeer bij de rondleiding.
Ga vooral zelf kijken naar de resultaten in de binnen- en buitenlocaties.

Dank voor het organiseren van deze excursie en dank aan Marian voor de uitleg. Het bleek opnieuw dat de cultuurgroep een waardevol onderdeel is van de vele activiteiten van de Honingraad.