Heidag


Heidag was een succes

Op 12 oktober verzamelden vrijwilligers van de Honingraad zich bij De Bijenboerderij in Strijbeek voor de jaarlijkse “Heidag”. Dit is de bijeenkomst voor alle vrijwilligers met het doel de actuele situatie van de Honingraad te bespreken, de dagelijkse gang van zaken met elkaar door te nemen, samen actief te zijn met nascholing en het onderlinge contact te bevorderen.

Het hoofdthema van deze dag was: ”Hoe bereiken wij, als Honingraad, jongvolwassenen met kanker en hun naasten”. Dit thema kwam vooral in de middag aan de orde. In de ochtend bespraken we de actuele situatie en de dagelijkse gang van zaken, gevolgd door een excursie van de “bijenboer” en zijn vrouw over het werken op de bijenboerderij.

Na de rondleiding serveerden de medewerkers van de Bijenboerderij een heerlijke lunch.

Het middagprogramma rond het hoofdthema werd verzorgd door Yess Berniers en Monique van Seters. Zij runnen het bedrijf “Coach Connect bij Kanker”, waarin zij vooral mensen met kanker in de leeftijd van 18 tot 40 jaar begeleiden. Rob, onze directeur, heeft hen juist vanwege deze ervaring uitgenodigd.

Op een vrolijke manier wisten zij ons met een boeiend en informatief programma aan het werk te krijgen. Het was een stimulans om onze ambitie om iets te gaan betekenen voor jongvolwassenen met kanker en hun naasten in de Honingraad waar te maken.

Rob sloot de dag af met een dankwoord aan allen die hebben bijgedragen aan deze mooie dag, die uitzicht biedt op nieuwe, positieve ontwikkelingen.