Jongeren activiteitenmiddag

Een activiteitenmiddag voor jongeren die (in)direct in aanraking (zijn) (ge)komen met kanker.

Zondag 22 september was de langverwachte "pubermiddag" bij de Honingraad. Bij de start moesten we enige teleurstelling wegslikken, want uiteindelijk waren er 3 pubers komen opdagen, waarbij er 1 als DJ ging optreden.

Door de mede aanwezigheid van student Willem (mede-organisator) en Lieke (ervarings puber van 10 jaar geleden) konden we toch met een enthousiaste groep van 5 aan de slag met de bootcamp van Michiel (trainer Rico Verhoeven). De deelnemers werkten zich met plezier in het zweet op het 10 onderdelen traject, uitgezet in de tuin.

Na een korte pauze gingen we naar het sportveldje naast de Honingraad om te gaan Bubbelballen. Een heerlijke manier om elkaar te tackelen zonder pijn of blessures. Een van de deelnemers: "ik zweet nog meer als bij de bootcamp".

Na een paar verfrissingen, begon de DJ muziek te draaien. Op de vraag: kunnen we ook verzoeknummers aanvragen? , kwam een "vraag maar, ik heb alles". Sjef, onze huismeester, vroeg vervolgens naar: Amsterdam huilt van Zwarte Riek (want dat heeft hij toch niet!!) Binnen 10 tellen zong Zwarte Riek in de Honingraad. Een pluim voor DJMilan.

In de nazit kwamen de pubers Noor en Fenna met het sprankelende idee, om de volgende dag op hun school (Onze Lieve Vrouwelyceum) aandacht te vragen voor het werk van de Honingraad en na te gaan wat het OLV zou kunnen doen. Ook hebben Noor en Fenna een vervolgafspraak gemaakt met Ingrid (coördinator Jongeren Honingraad), waarbij ze meer vriendinnen zullen meenemen.

Al met al een geslaagde middag.