Kerstborrel


Kerstborrel voor de vrijwilligers

Op vrijdagmiddag 14 december kwamen de vrijwilligers van de Honingraad in het atelier bijeen om elkaar in de laatste dagen van het jaar te ontmoeten. Het atelier was versierd in Kerststemming.

De voorzitter van ons bestuur, Mart Dircks, heette alle vrijwilligers en hun partners van harte welkom. Hij sprak namens het bestuur waardering uit voor het werk dat verzet wordt ten behoeve van onze gasten. Hij constateerde dat we in staat zijn onze gasten een warm, gezellig en veilig thuis te bieden.

Onze directeur, Rob Koster, keek in zijn toespraak terug op het jaar 2018 en vooruit naar het nieuwe jaar 2019. Hij noemde enkele punten waar bestuur en MT veel tijd aan besteden. Heel belangrijk is de intensivering van de samenwerking met het Amphia Ziekenhuis. Op dit punt is er duidelijke vooruitgang. Mede hierdoor is er veel aandacht gekomen voor mensen met kanker in de leeftijd van 18 – 40 jaar. Dit heeft consequenties voor de openingstijden en voor de inrichting van de woonkamer. Dit betekent ook dat we hopen op meer jonge vrijwilligers, vooral als gastvrouw en gastheer.

Wat minder zichtbaar in de dagelijkse gang van zaken is de positionering van de inloophuizen in Nederland. Inloophuizen geven informele zorg, o.a. ziekenhuizen en huisartsen geven formele zorg. De formele zorg wordt betaald door de ziektekostenverzekeraars, de informele zorg is voor het grootste deel afhankelijk van giften. Langzamerhand groeit het inzicht dat de informele zorg bijdraagt aan vermindering van de kosten van de formele zorg. Samenwerking van instellingen voor formele en informele zorg kan leiden tot een betere verdeling van de financiën.

Na de toespraken was er ruim de gelegenheid te genieten van het onderlinge contact onder het genot van de heerlijke hapjes en drankjes. Het was heel gezellig. Omdat velen elkaar niet meer zouden zien voor de feestdagen, wensten de meesten elkaar fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Bijeenkomsten als deze zijn zeer waardevol. Dank aan degenen die zich hiervoor hebben ingezet.