De Honingraad is gesloten
tot na 14 januari 2022

Beste gasten en vrijwilligers van de Honingraad,

De laatst afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zijn voor de Honingraad aanleiding om ons huis langer te sluiten dan wij met de reguliere kerstvakantie van plan waren. Met name de sterke verspreiding van de relatief onbekende Omikron-variant, de zeer beperkte groepsgrootte en het beperken van tal van plaatsen van samenkomst, nopen ons ertoe hieraan gevolg te geven. Dit houdt in dat de Honingraad niet zal heropenen op maandag 3 januari a.s. maar dat wij tenminste gesloten blijven tot er nieuwe maatregelen van kracht worden die heropening rechtvaardigen. De eerstvolgende persconferentie zal op of rond vrijdag 14 januari plaatsvinden; kort daarna zult u van ons weer nadere berichten ontvangen, waarbij u er van uit moet gaan dat we in geval van heropening nog wel enkele dagen nodig hebben voor het weer invullen van activiteiten en roosters.

Uiteraard vinden wij deze gang van zaken jammer maar we vertrouwen op uw begrip in deze. Uiteraard hopen we dat u een fijne jaarwisseling zult mogen hebben en dat u een gezond 2022 in mag luiden!

Namens de Honingraad,

Centrum voor leven met en na kanker,

Het Managementteam,

Rob, Karin, Ine, Marianne en Ben