Nieuwsblog

Certificaat Ipso

Certificaat IPSO

IPSO is de koepelorganisatie van de inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten. De organisatie waakt o.a. over de kwaliteit van de inloophuizen. De Honingraad voldoet al lang aan deze eisen, maar de sticker, die hoort bij het certificaat was tot voor kort niet aanwezig.

Afgelopen week kreeg de Honingraad de sticker. Deze is onmiddellijk bevestigd op de voordeur van ons huis, zodat ieder kan zien dat de Honingraad het certificaat waardig is.