Nieuwsblog

Eindresultaat Samenloop voor Hoop

SamenLoop voor Hoop 2018 in Breda

Eind 2018 meldde het KWF het eindresultaat van de opbrengst van de SamenLoop voor Hoop in Breda op 9 – 10 juni 2018 op de atletiekbaan van Sprint. De netto-opbrengst was € 38.031,90.

Aan de SamenLoop voor Hoop hebben gasten, vrijwilligers en hun familieleden en vrienden van de Honingraad deelgenomen. We schreven hier eerder over. Voor alle lotgenoten, de eregasten, was er een uitgebreid programma. Marjan Op de Beek was hier binnen het bestuur van de SamenLoop verantwoordelijk voor.

Met heel veel plezier en trots kijkt het team van de Honingraad terug op dit weekeinde. Het team o.l.v. teamcaptain Rien de Bruin heeft door giften en de verkoop van armbandjes en kaarsenzakken € 1085,- bijeengebracht. De collecte aan het eind van de lezing op 9 mei in de Honingraad over muziek rond het thema van “Oorlog en Vrede” door Rien heeft € 175,- opgebracht.

Alles bij elkaar was niet alleen het financiële gedeelte een succes. De onderlinge betrokkenheid was groot, het herdenkingsmoment met de kaarsenceremonie was indrukwekkend en het team Honingraad is trots dat het bijna 24 uur lang een of meer lopers/loopsters op de baan had.

Dank aan de organisatie in Breda, die de Honingraad heeft aangewezen als doel voor 10% van de opbrengst in Breda.

In heel Nederland waren er in 2018 41 SamenLopen voor Hoop met een totale opbrengst van ruim 3,6 miljoen euro.


In 2019 is de dichtstbijzijnde SamenLoop voor Hoop in Roosendaal op 15 – 16 juni. Marjan Op de Beek overweegt om met een team van de Honingraad hieraan de deel te nemen. Zodra daar zekerheid over is zullen we dat bekend maken.

Een terugblik op de Samenloop 2018 in Breda vind je in onze REPORTAGE...