Congres Olijf

Congres over gynaecologische kanker

Op zaterdag 28 september 2019 vond de tweejaarlijkse Olijf Congresdag plaats in Woudschoten te Zeist. Olijf is het netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker. Het thema van deze dag is: “Late gevolgen” tijdens en na de behandeling van gynaecologische kanker. In de loop van de dag kwamen in de diverse lezingen en interactieve sessies die gevolgen uitgebreid aan de orde. Uit diverse onderzoeken blijken belangrijke “late gevolgen” te zijn:

 • Vermoeidheid
 • Concentratieverlies
 • Geheugenverlies
 • Pijn
 • Problemen bij seksualiteit
 • Problemen bij werkhervatting

De opkomst was groot, tussen de 250 en 300 deelnemers. Er waren lotgenoten, partners en zorgprofessionals, zoals gynaecologen, specialistisch verpleegkundigen en therapeuten van diverse disciplines.

Na de opening door de voorzitster reikte zij de Betty Bos – Olijfprijs uit aan Dr. Cor de Kroon, gynaecoloog-oncoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum voor het vele werk dat hij voor Olijf verricht. Hij schrijft in het maandblad van Olijf en hij geeft stem aan de patiënten in het overleg met zijn vakgenoten. In zijn dankwoord benadrukte hij de noodzaak van verbinding tussen patiënt en behandelaar en tussen patiënten onderling in het lotgenotencontact. Hij bracht dit in beeld door een tiental bollen wol de zaal in te gooien. De aanwezigen hielden een draad vast en gooiden de bollen weer verder, zodat een groot netwerk van draden ontstond dat alle deelnemers aan het congres met elkaar verbond.

Vier spreeksters,

 • een gynaecoloog-oncoloog van het MUMC en voorzitter Werkgroep Oncologische Gynaecologie,
 • een verpleegkundig specialist, betrokken bij de tumorwerkgroep gynaecologische oncologie
 • een belangenbehartiger “kwaliteit van leven” bij NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
 • en een oncologie- en oedeemfysiotherapeut van het Cancer Care Center Amsterdam

vertelden ieder in het kort hoe de (gynaecologisch) oncologische zorg in Nederland georganiseerd is en welke plaats “late gevolgen” daarin hebben.

In de eerste hoofdlezing vertelde Prof. Dr. Hans Nijman, gynaecoloog-oncoloog UMCG, welke plaats “late gevolgen” hebben in de ontwikkelingen op het gebied van behandeling van gynaecologische kanker. Hij ging hierbij o.a. in op de HIPEC behandeling.

Het doel van een HIPEC-behandeling is om alle kankercellen radicaal uit de buikholte te verwijderen. Dit gebeurt tijdens een uitgebreide operatie waarbij de patiënt onder algehele narcose is. Tijdens deze operatie wordt eerst alle zichtbare kankercellen door de chirurg verwijderd. Daarna wordt verwarmde chemotherapie in de buikholte gebracht om de niet-zichtbare achtergebleven kankercellen te vernietigen. Het doel van de HIPEC-behandeling is om lange-termijn overleving te bereiken, waarbij soms de patiënt zelfs genezen kan worden. De operatie duurt meestal tussen de 6 en 9 uur, maar soms duurt de operatie (veel) langer.

De tweede hoofdlezing werd gehouden door Eveline Stallaart, seksuoloog/psycholoog en vaste seksuoloog bij RTL Boulevard. Haar onderwerp was “seksualiteit”. Door de gynaecologische kanker en door de behandelingen hiervan kunnen grote en kleine gevolgen optreden bij de seksualiteit. Zij benaderde het onderwerp op een luchtige en integere manier en zij benadrukte de grote rol van een goede communicatie tussen de (seks)partners. Daarnaast raadde zij aan om bij problemen professionele hulp te zoeken. Ook wees zij op het belang van hulpmiddelen. Op de informatiemarkt waren stands hiervoor aanwezig.

In de lunchpauze was er naast een voortreffelijke lunch voldoende ruimte om de uitgebreide informatiemarkt te bezoeken.

Tijdens de middag konden de deelnemers twee interactieve sessies bezoeken. De keus hiervoor was al bij de inschrijving gemaakt. Iedere sessie werd geleid door een deskundige. De onderwerpen waren tijdens de eerste ronde:

 • Menoproof, 5 praktische adviezen voor de overgang
 • (Onvervulde) kinderwens
 • Angst na kanker
 • Fysieke en mentale vermoeidheidsklachten
 • En dan is er ook seksualiteit en intimiteit nog (partnerprogramma)
 • Blaas- en darmklachten
 • Individuele massagebehandeling

Na de pauze volgden in de tweede ronde:

 • Als je niet meer beter wordt
 • Praktische handvatten m.b.t. seksualiteit
 • Late gevolgen in de spreekkamer (sessie voor professionals)
 • Praktische handvatten bij lymfoedeem
 • Werken na gynaecologische kanker
 • Impact van kanker op het gezin
 • Individuele massagebehandeling

De dag werd afgesloten met een plenaire zitting en een hapje en een drankje.

Persoonlijk

Ik heb deze dag meegemaakt als partner. Relinde, mijn echtgenote, is lid van Olijf. Ik heb deze dag als heel inspirerend ervaren. De lezingen in de ochtend waren heel informatief. De interactieve sessies waren heel open en ontspannen. Humor speelde daarin een belangrijke rol.

Na afloop heb ik met de voorzitster gesproken over een mogelijke samenwerking van Olijf met inloophuizen, zoals de Honingraad.

Rien de Bruin

Heb je belangstelling voor dit onderwerp, ga dan naar de site van Olijf www.olijf.nl