Onderzoek inloophuizen
Studenten Avans presenteren onderzoek Honingraad


Bezoek aan inloophuis heeft positief maatschappelijk rendement!


De afgelopen maanden hebben studenten van de Avans Hogeschool inloophuizen in Brabant onder de loep genomen. Zij deden onderzoek naar allerlei aspecten van inloophuizen, zoals de bekendheid, het werven van vrijwilligers, de financiële situatie en de tevredenheid van de gasten. De studenten, die bij de Honingraad onderzoek deden, onderzochten onder andere welke besparingen in de gezondheidszorg ontstaan, wanneer mensen met kanker regelmatig een inloophuis bezoeken. Ze noemen dit het “maatschappelijk rendement”. Hiervoor hebben ze gasten van de Honingraad tweemaal geënquêteerd en ze hebben diverse vrijwilligers ondervraagd.

Op woensdagmiddag 20 juni presenteerden een tiental studenten, alleen of in groepjes, de resultaten van hun onderzoek voor docenten, vertegenwoordigers van inloophuizen en geïnteresseerden uit de gezondheidszorg. Ook was er een afgevaardigde van de ziektekostenverzekeraar CZ, die dit grote onderzoek mede mogelijk maakte. Voor de studenten was dit de generale repetitie voor hun afstuderen, waarmee ze hun studie in het Hbo afronden.

De studenten, die bij de Honingraad hun onderzoek deden, kwamen tot de conclusie dat het bezoeken van een inloophuis en het deelnemen aan lotgenotencontact een positieve invloed heeft op mensen met kanker. Dit is ook financieel te onderbouwen als een besparing op kosten in de gezondheidszorg. Het is voor het eerst dat dit onderzocht is. Dit onderzoek kan worden gebruikt door IPSO en door inloophuizen bij hun aanvraag naar subsidie bij de overheid of een ziektekostenverzekeraar.

Ook studenten, die andere inloophuizen onderzochten, hadden interessante resultaten. Alle resultaten worden bekend bij IPSO en de inloophuizen in Brabant, dus ook bij de Honingraad. Daar waar het mogelijk is, zullen we gebruik maken van de resultaten. Ook bij de Honingraad staan we volledig open voor vervolgonderzoeken.

We danken Pim, Do, Nils en Dave voor hun werk voor de Honingraad en we wensen hen succes bij hun loopbaan.

BNDeStem interviewt bij Honingraad over onderzoek inloophuizen


Woensdag 27 juni bezocht Saminna van den Bulk, journalist van BNDeStem, samen met een fotograaf, de Honingraad om een interview af te nemen over het onderzoek dat studenten van de Avans Hogeschool uitvoerden, o.a. bij de Honingraad. Studenten, in hun laatste jaar, onderzochten diverse aspecten van inloophuizen, zoals het maatschappelijk rendement van de Honingraad. Willem Everaert, Do von Bannisseh en Pim Dilisse waren aanwezig als vertegenwoordigers van die studenten. Van De Avans Hogeschool waren er de persvoorlichter Yvonne de Vries en de projectleider Mieke van Thiel. Van de Honingraad waren Rob Koster, de directeur en Ingrid Kooyman, gastvrouw, aanwezig. Het gehele onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door ziektekostenverzekeraar CZ. Daarom was namens CZ Josephine Vogel erbij.

Tijdens dit gesprek kwam de waarde van inloophuizen aan de orde. Ook werd uitleg gegeven over het verschil tussen formele en informele zorg en dus het verschil in financiering. Twee resultaten van de onderzoeken als voorbeeld:

  • Inloophuizen, ga in gesprek met ziekenhuizen om daar namens inloophuizen ambassadeurs van op afdelingen oncologie toe te laten en te laten werken.
  • Inloophuizen drukken de kosten van de gezondheidszorg. Er is een positief maatschappelijk rendement.

Het interview verliep in een prima sfeer.
Het werd uiteindelijk de zaterdagkrant van BN de Stem van 28 juli waarin het artikel paginagroot verscheen: