Kerstborrel vrijwilligers

Kerstborrel voor alle vrijwilligers en hun partners

Donderdag 19 december, enkele dagen voor de Kerst, kwamen eind van de middag onze vrijwilligers bij elkaar om het jaar af te sluiten. Een deel van de aanwezigen werd vergezeld door hun partner. Vanaf het begin was er een heel gezellige sfeer.

Het atelier was versierd en er was gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes.

Onder het genot van een drankje heette de voorzitter van het bestuur, Mart Dircks, allen welkom. Hij dankte iedereen voor ieders inzet bij de Honingraad ten behoeve van onze gasten. Hij deelde mee dat twee bestuursleden na vele jaren hun bestuurstaak neerleggen om zeer begrijpelijke redenen. Het gaat om Wim Rutten en Karin Léger. Hij dankte hen voor hun inzet.

Hierna nam onze directeur Rob Koster het woord. Ook hij dankte de vrijwilligers voor hun inzet. Zelf heeft hij, zoals hij bij zijn aantreden met het bestuur had afgesproken, 5 jaar als directeur volgemaakt. Hij draagt een deel van zijn taken, met name de interne leiding, over aan Ben Kerkhof. Hij blijft voorlopig nog wel actief voor alle externe zaken en de fondswerving. Ook de taken van Barbara Klok, die als coördinator gastvrouwen en gastheren afscheid genomen heeft, worden verdeeld over enkele vrijwilligers. Ea de Gaay Fortman heeft al een deeltaak overgenomen en nu heeft Ine van Gorkum zich beschikbaar gesteld om ook enkele deeltaken uit te gaan voeren. Rob zegt hen alle steun toe.

Hierna nam Ben Kerkhof kort het woord om duidelijk te maken dat hij op korte termijn met alle vrijwilligers op de werkvloer intensiever kennis gaat maken.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met het afscheid van Marjo Claessen als activiteitenbegeleidster van de keramiekgroep. Gelukkig kon haar opvolgster, Anja Taks, direct worden voorgesteld.

Hierna werd in een gezellige sfeer het onderlinge contact voortgezet. Bij het vertrek werden goede wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar uitgewisseld.

Dank aan degenen die deze bijeenkomst mee georganiseerd hebben.