Positieve Gezondheid


Vrijdagochtend 8 april waren 15 vrijwilligers van de Honingraad bij elkaar gekomen om zich te verdiepen in het thema “Positieve Gezondheid” o.l.v. Ans van der Borst, medewerkster van de GGD, preventie & gezondheid.

Ans startte met een filmpje waarin Machteld Huber, de dame die het concept Positieve Gezondheid heeft ontwikkeld, uitlegt hoe ze tot dit concept is gekomen. Haar uitgangspunt is dat de mens met een ziekte veel meer is dan de ziekte. Ieder die getroffen wordt door een ziekte leeft met vragen en onzekerheden. De zieke verliest echter niet de eigen persoonlijkheid met de eigen kwaliteiten.

In de periode van ziekte is verbondenheid met de omgeving van levensbelang. Gelukkig vindt deze gedachtegang steeds meer erkenning bij de diverse behandelaars en zorgverleners. De psychosociale ondersteuning en de eigen kracht van de patiënt verdienen evenveel aandacht als de behandeling van de ziekteverschijnselen.

Om de eigen kwaliteiten te ontdekken wordt binnen het concept gekeken naar zes aandachtsgebieden: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal participeren en dagelijks functioneren. Binnen ieder van de zes aandachtsgebieden kun je onderdelen benoemen waarvan je kunt aangeven hoe goed of minder goed je dit onderdeel beheerst. Als voorbeeld nemen we het aandachtsgebied “dagelijks functioneren”. Hierbij horen vragen als:

Hoe goed zorg je voor jezelf?

Ken jij je grenzen?

Heb je kennis van je gezondheid?

Hoe ga je met je tijd om?

Kun je omgaan met je geld?

Ben je in staat om te werken?

Durf je hulp te vragen?

Als hulpmiddel wordt een “spinnenweb” gebruikt. Als antwoord op elke vraag geef je jezelf een cijfer. Het gemiddelde cijfer zet je in het “spinnenweb”. Wanneer je dit voor alle zes de aandachtsgebieden hebt gedaan, verbind je de punten en er ontstaat een figuur die je inzicht geeft in jouw eigen situatie. In een gesprek met een hulpverlener, een behandelaar, een lotgenoot of een persoon in wie je vertrouwen hebt kan dit leiden tot een vraag om hulp of tot een initiatief om zaken in je leven te veranderen.

Indien je bijvoorbeeld eens per maand dit spinnenweb invult, heb je de mogelijkheid om je eigen ontwikkeling helder te zien en hopelijk je zelfvertrouwen te vergroten.

Alle deelnemers vulden voor zichzelf het spinnenweb in. Ans legde daarna een groot aantal foto’s op tafel en zij nodigde ieder uit een foto te kiezen. Hierna bespraken de deelnemers in tweetallen elkaars spinnenweb en de gekozen foto. Dit was een moment van wederzijds vertrouwen in elkaar.

In een of meer volgende bijeenkomsten gaan vrijwilligers van de Honingraad met elkaar na hoe we het instrument Positieve Gezondheid kunnen toepassen in het contact met onze gasten.

Tot slot werd Ans bedankt voor haar heldere uiteenzetting.

Aanbevolen:   
www.iph.nl en
www.mijnpositievegezondheid.nl