Onderzoek door Mijs Jansen bij de Honingraad was medebepalend voor het behalen van haar bachelor diploma “Social Work”.

In de herfst van 2021 maakte de Honingraad gebruik van de mogelijkheid een vierdejaars student van de studierichting “Social Work” van de Avans Hogeschool onderzoek te laten doen naar een voor de Honingraad belangrijk vraagstuk. Voor de student was dit de afstudeeropdracht, nodig voor het behalen van het bachelor’s diploma.

De Honingraad wilde graag weten op welke manier het mogelijk zou kunnen zijn jongere mensen met kanker een aantrekkelijk programma te bieden voor psycho-oncologische ondersteuning. Nodig is dan te weten te komen of er bij jongere mensen met kanker behoefte is aan ondersteuning en zo ja, op welke vragen willen zij dan een antwoord krijgen en hoe zou die ondersteuning georganiseerd moeten worden.

De Avans Hogeschool vond de vraagstelling relevant en zorgde ervoor dat studenten naar dit onderzoek konden solliciteren. Mijs Jansen was de eerste die solliciteerde. Er waren meer sollicitanten, waarvan er twee ontvangen werden. De keus viel op Mijs. Zij ging het onderzoek doen in de maanden februari t/m mei 2022. Rob Koster, de directeur, was als opdrachtgever verantwoordelijk voor het proces. Gastheer Rien de Bruin werd haar begeleider voor de praktische uitvoering.

De start was voor Mijs het intensief kennismaken met alles wat mensen doormaken wanneer zij de boodschap krijgen: u hebt kanker. Ieder die dit treft krijgt te maken met emoties en met vragen. En er is een veelheid aan behandelaars en ondersteuners en een veelheid aan behandelingen. Er is een kring van naasten, familieleden en vrienden en er is een kring van behandelaars en ondersteuners die elk een eigen rol hebben.

Mijs heeft zich eerst ingezet om gasten en vrijwilligers van de Honingraad zo goed mogelijk te leren kennen. Zij vroeg Karin Smits, lid van het managementteam en voormalig gastvrouw en Ingrid Kooijman, gastvrouw en (voormalig) begeleidster van de jongerengroep van de Honingraad, gedrieën een werkgroep te vormen. Hier wisselden zij ideeën uit, met name gericht op de groep mensen met kanker tussen de 18 en 40 jaar. Daarna bezocht zij andere “Centra voor leven met en na kanker” / inloophuizen en zij nam interviews af bij de koepelorganisatie IPSO en bij medici, verpleegkundigen en begeleiders van mensen met kanker die allen werken bij het Amphia ziekenhuis. Zeker zo belangrijk was het contact met lotgenoten in de betreffende leeftijdsgroep.

Mijs deed mee aan de bijeenkomsten voor vrijwilligers en zij bracht verslag uit van haar onderzoek met behulp van een PowerPoint presentatie. Intussen schreef zij constant aan haar werkverslag en aan de lijst met suggesties bestemd voor de Honingraad.

Eind mei presenteerde Mijs haar eindproduct aan haar docente en het managementteam van de Honingraad. Ook Rien de Bruin was daarbij. De docente bepaalde hierna de beoordeling van haar presentatie. De docente en Rien de Bruin beoordeelden samen het resultaat van haar onderzoek, bestemd voor de Honingraad. Mijs kreeg te horen dat het resultaat goed was, zonder nog een exact cijfer.

Zij kreeg daarop bloemen van de Honingraad.

Zaterdag, 2 juli, hebben we afscheid genomen van Mijs tijdens de tentoonstelling van kunstwerken van gasten. Een verslag van de tentoonstelling staat op de website. Rob Koster

bedankte haar voor de belangrijke bijdrage die zij voor de Honingraad heeft geleverd en hij overhandigde haar “de knoop”, het traditionele aandenken voor mensen die veel betekenden voor de Honingraad.

Op 7 juli vond de diplomering plaats in het Willem 2 poppodium in 's-Hertogenbosch. Het was een feest met een band, quiz, photo booth en heel veel meer. Uiteindelijk draaide het natuurlijk maar om één ding, het ondertekenen door Mijs van haar diploma. Ze was heel blij!

Ze gaat nu eerst met haar vriend voor wat langere tijd op vakantie. Daarna zal ze gaan solliciteren, waarschijnlijk naar een baan bij een zorginstelling.

Wij van de Honingraad wensen haar geluk en gezondheid en een heel mooie toekomst.

Bedankt Mijs, het ga je goed!