Dinsdag 6 april kwam het bericht dat het KWF heeft besloten geheel te stoppen met de actie "SamenLoop voor Hoop”. Het is een zeer ingrijpende beslissing. Op de website samenloopvoorhoop.nl wordt de reden nader toegelicht. Op de website van de Honingraad staat het bericht dat het KWF toegestuurd heeft aan betrokkenen.

De SamenLoop voor Hoop heeft als voorbeeld het evenement “Relay for Life” dat in 1985 voor het eerst in de Verenigde Staten plaats vond. De start in Nederland was in 2006. Sindsdien hebben er 265 Samenlopen in Nederland plaatsgevonden. In Breda vond in 2018 voor de eerste en dus ook voor de laatste keer een Samenloop plaats. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat in 2020 opnieuw een editie in Breda zou plaatsvinden.


Binnen de Honingraad heeft vooral Marjan Op de Beek zich ingespannen om gasten van de Honingraad, vooral de Nordic Walking groep, enthousiast te maken voor het deelnemen aan diverse SamenLopen. Onder haar leiding hebben gasten van de Honingraad in diverse plaatsen deelgenomen. Ook is zij in het organisatiecomité van de eerste SamenLoop voor Hoop in Breda in 2018 verantwoordelijk geweest voor de “eregasten”. Voor de editie 2020 in Breda had zij opnieuw deze functie. Door Corona kon deze editie niet doorgaan.

De editie van 2018 bracht bijna € 40.000,- op en was een succes. Zelf was ik in 2018 en 2020 teamcaptain van het Team Honingraad. Bij het deelnemen hoort ook dat er acties worden gevoerd om geld op te halen. Voor de editie 2020 hebben Ben Kerkhof, Rob Koster en ik acties opgezet. Op de site samenloopvoorhoop.nl staan de acties nog. Je kunt ze vinden door in het menu te klikken op "alle acties" en bij de zoekfunctie de naam “Breda" in te typen en de “Samenloop Breda” aan te klikken.

Het totaalbedrag van deze acties gaat voor 80% naar het KWF en voor 20% naar de Honingraad. Doneren op een van de acties kan nog t/m 30 juni 2021. Uiteraard is het ook mogelijk een donatie te doen afzonderlijk aan de Honingraad en/of aan het KWF. Kijk hiervoor op de website honingraad.nl of KWF.nl.

Zelf heb ik twijfel of het KWF de juiste beslissing heeft genomen. Door het besluit dreigt het KWF veel vrijwilligers kwijt te raken. Wel stimuleert het KWF kleinere evenementen.

Op de website van de Honingraad en op onze Facebook pagina vind je nog een artikel over het stoppen van de Samenloop voor Hoop.
Het account op Facebook van “Team Honingraad 2020” zal worden verwijderd.

Namens de Honingraad dank ik ieder die als deelnemer, vrijwilliger, organisator of supporter heeft deelgenomen. Als voormalig teamcaptain dank ik speciaal de teamleden van het Team Honingraad.

Rien de Bruin

Teamcaptain Team Honingraad