Thema-avond euthanasie

Grote belangstelling voor thema-avond Euthanasie


Maandagavond 26 februari verzorgde de heer van Nordennen, specialist ouderengeneeskunde en SCEN arts, in het Inloophuis De Honingraad een lezing over euthanasie. De zaal was vol en dat bleek terecht, dr. van Nordennen wist het publiek te boeien met een uitstekend verhaal.

Heel duidelijk legde hij het verschil uit tussen euthanasie en de “natuurlijke” vormen van een levenseinde. Alle wettelijke eisen voor euthanasie kwamen systematisch aan de orde. Daarnaast was er een belangrijke plaats voor de gevoelens die daarbij spelen, zowel voor de zieke en de naasten, als voor de arts.

Euthanasie kan alleen plaatsvinden nadat de zieke deze wens nadrukkelijk zelf aan de arts heeft meegedeeld. De behandelend arts moet, volgens de wettelijke procedure, altijd een SCEN arts inschakelen. Deze onafhankelijke arts doet onderzoek of voldaan wordt aan de wet en heeft daarbij een gesprek met de zieke. Na de uitvoering van de euthanasie wordt de gehele procedure getoetst door een commissie van artsen, waarna er een rapport gaat naar Openbaar Ministerie.

Indien een zieke de wens heeft om het leven te (laten) beëindigen door middel van euthanasie, is meestal de eerste stap de vraag aan de (huis)arts of die hieraan wil meewerken. Zo niet, dan zal de zieke naar een andere arts moeten gaan.
Uitgebreid werd stilgestaan bij de wilsbeschikking. Dr. van Nordennen raadde aan om met de (huis)arts een “niet-behandelplan” op te stellen. Ook is regelmatig contact met de arts aan te raden voor een zorgvuldige communicatie. Het vastleggen van een wilsbeschikking bij een notaris heeft geen enkele (juridische) waarde.

Uit het publiek kwamen veel vragen, o.a. over de wilsbeschikking en wat deze betekent voor patiënten met dementie. Ook hier blijft het uitgangspunt dat de zieke wilsbekwaam moet zijn en dus zelf moet kunnen vragen om euthanasie. Bij voortschrijdende ziekte en de vraag naar toepassing van euthanasie, is zeer regelmatig contact met de arts heel erg belangrijk.

Na een levendige discussie kreeg dr. van Nordennen woorden van dank en een hartelijk applaus voor de fijne, persoonlijke en kundige manier waarop hij zijn kennis met ons heeft gedeeld.