Reportage: Wensbomen Samenloop voor Hoop
Bomen aan hek Honingraad?!

Sinds enkele dagen zijn er boompjes bevestigd aan het hek van de Honingraad. Het doel is de SamenLoop voor Hoop in Breda te promoten. De SamenLoop is een 24 uurs wandelevenement om geld op te halen voor onderzoek naar kanker via het KWF en om psycho-sociale hulp te kunnen geven aan mensen met kanker bij de Honingraad. De SamenLoop vindt plaats op 9-10 juni op de atletiekbaan van AV Sprint.


Hoe promoten we de SamenLoop met deze boompjes?

Er zijn kleine en wat grotere bomen. We maken van deze bomen wensbomen. Ieder die dat wil kan er een wens in hangen voor iemand met kanker en hun naasten.
De wens kan geschreven worden op een lint of op een kaartje, dat geplastificeerd wordt. Alle materialen liggen klaar binnen in de Honingraad. Laat de bomen vol gestrikt worden met lieve wensen.


Wat gebeurt er met de boompjes?

Bij de start van de SamenLoop voor Hoop op 9 juni op de atletiekbaan van Sprint zullen de kleine en grote bomen met alle uiteenlopende wensen daar staan. Veel deelnemers zullen een wens voor iemand met kanker of een naaste in gedachten met zich mee dragen.


Het wensbomen project.

Het project wordt verzorgd door Marij Otten van SamenLoop voor Hoop. Studenten van de Fontys Hogeschool hebben hieraan meegewerkt, evenals vrijwilligers van de Honingraad.


Informatie

Op de website samenloopvoorhoop.nl staat heel veel informatie. Ook kan ieder zich inschrijven als deelnemer via deze site.

Je kunt ook persoonlijk inlichtingen krijgen. Kom dan op dinsdagavond 17 april om 18.30 uur naar de kantine van AV Sprint aan de Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW, te Breda.


Wat doet de Honingraad?

De Honingraad werkt mee aan de promotie van de SamenLoop. Op deze website en op onze Facebookpagina staan al geruime tijd berichten. Rob, onze directeur, is op 3 april j.l geïnterviewd en gefilmd voor BredaNu.

Zodra er nieuws is, komt er een nieuw bericht op onze website. Een eerste stap voor jou kan zijn:


Schrijf een wens voor een mens (met kanker).