Vacatures

vacature penningmeester
(op onbezoldigde basis)
m/v

Vacature penningmeester Stichting De Honingraad

2 juli 2024

 

Stichting De Honingraad in Breda is op zoek naar een Penningmeester

Onbezoldigde functie

 

Over De Honingraad

De Honingraad is een van de ruim 80 centra in Nederland die informele, psychosociale ondersteuning bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Al meer dan 25 jaar vinden mensen die getroffen zijn door kanker hun weg naar het inloophuis. Samen met ruim 50 vrijwilligers worden er diverse activiteiten aangeboden die ondersteunend zijn bij het omgaan met de gevolgen van kanker. De dagelijkse leiding van het centrum is in handen van een betaalde coördinator. Tevens is er recent een coördinator fondsenwerving, marketing en evenementen aangesteld. De financiële administratie wordt verzorgd door een ervaren vrijwilliger.

De Honingraad is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van donaties, giften, schenkingen en sponsoring. Het centrum wordt ondersteund door brancheorganisatie IPSO en ontvangt subsidie van het KWF. De stichting is financieel gezond.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden die ieder een eigen portefeuille (aandachtsgebied) hebben waarvoor zij zich tussentijds inzetten. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. We rekenen op een inzet van gemiddeld 4-8 uur per maand.

Taken van de penningmeester

 • Beheer van de bankrekeningen

 • Bijhouden van de boekhouding (Eboekhouden)

 • Contact onderhouden met het loonbureau

 • Aansturen van de financiële administratie (vrijwilligersfunctie)

 • Maken van de jaarrekening en financieel jaarverslag als onderdeel van het bestuursverslag

 • Maken van de jaarbegroting en meerjarenbegroting (i.s.m. de coördinator)

 • Organiseren van de kascontrole en verzorgen van informatie voor de kascontrolecommissie

 • Mede bewaken van het jaarplan aan de hand van de begroting

 • Actief volgen van richtlijnen van keurmerken zoals Cbf, ANBI.

 

Profiel

 • Aantoonbare ervaring als penningmeester voor een stichting;

 • Het vermogen om op afstand te besturen, maar toch in staat te zijn om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de strategische doorontwikkeling van het centrum;

 • Affiniteit met de missie en visie van De Honingraad;

 • Bij voorkeur ervaring in een vrijwilligersorganisatie;

 • Bereidheid om 12 dagdelen per maand in het centrum aanwezig te zijn;

 • Bereidheid om een VOG aan te vragen (dit wordt gefaciliteerd door de Stichting).

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het bestuursverslag en de jaarrekening, die te downloaden zijn op onze website.

Graag ontvangen we je reactie uiterlijk 1 september via e-mail op vacature@honingraad.nl.
 

Voor meer informatie en reactie:

Dhr. H. Ensing, voorzitter

06-53756067

 

Susan Lambeck, coördinator

s.lambeck@honingraad.nl

06-27 55 46 15